Flekso i leterpres fotopolimerne ploče i oprema za izradu klišeaAsortiman fotopolimernih ploča kompanije Flint Group se sastoji iz nyloflex® i nyloprint® programa.


nyloflex® fotopolimerne ploče su namenjene brojnim potrebama flekso štampara.

U ponudi su analogne, dok neke ploče imaju i digitalne verzije. Ispiranje se vrši upotrebom rastvarača.


nyloprint® fotopolimerne ploče se koriste u leterpres i tampon štampi. Oznaka W označava da se ispiranje vrši vodom.

Dele se prema nosaču (osnovi) na F (folija) i S (čelik) kategorije.


U ponudi imamo i kompletnu nyloflex® i nyloprint® opremu za izradu klišea.


nyloflex®


ACE i ACE Digital fotopolimerne ploče


ACT i ACT Digital fotopolimerne ploče


FAC fotopolimerne ploče


FAH i FAH Digital fotopolimerne ploče


FAR fotopolimerne ploče


FTF Digital fotopolimerne ploče


Gold A fotopolimerne ploče


nyloflex® oprema

nyloprint®


WS fotopolimerne ploče


WF fotopolimerne ploče


nyloprint® oprema